Stichting voor bewust geestelijk gezond leven

Bestuur

Iris van de Griendt (voorzitter)
Desiree Snelders (penningmeester)
Simone Winters (secretaris)

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en andere betrokkenen ontvangen geen beloning.

Copyright © 2018 | PGGZ.nl