Stichting voor bewust geestelijk gezond leven

ANBI

De PGGZ heeft de ANBI-status. Giften aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Door de stichting ontvangen giften, schenkingen en erfenissen zijn dan voor de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De stichting is werkzaam als een zuiver vermogen fonds; dit betekent dat de stichting niet actief geld of goederen werft, het vermogen en de opbrengsten daarvan nagenoeg geheel besteedt aan de doelstelling.

RSIN Nummer: 856039202

Financiële verantwoording:

Staten van baten en lasten over 2016 (euro’s)
Giften: –
Subsidie: –
Algemene kosten: –
Website, huisstijl & presentatiekosten: €595

Voorgenomen besteding 2018/2019:

Documentaire/voorlichtingsfilm algemeen €7400
Voorlichtingsmateriaal presentatie gericht  €2450
Presentatie op middelbare scholen €1395
Presentatiemateriaal/film basisscholen  €1695

Nog in kaart te brengen investeringen:

  • Promotiemateriaal;
  • Voorlichtingsmateriaal vervolgtraject medische achtergronden;
  • Voorlichtingsmateriaal aangepast op doelgroepen

Copyright © 2018 | PGGZ.nl